Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Podologie ROOSENS KIRBY is een product van Roosens Kirby P&H.
Roosens Kirby P&H is een Commanditaire vennootschap, ingeschreven in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) onder het nummer 0685.993.502 (BTW nr BE0685.993.502) en met maatschappelijke zetel op Laathoflaan 4 te 2180 Ekeren (Antwerpen).

Contactgegevens:

Postadres – praktijk (geen winkel – alleen te bezoeken op afspraak):
Laathoflaan 4
2180 Ekeren

Per mail:
info@roosenskirbyph.be

Artikel 2 – Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten uitgevoerd en verkocht door podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H.

Bij elke bestelling van diensten of boeking van een afspraak wordt een volledige acceptatie van deze algemene voorwaarden, alsook ons privacy beleid, veronderstelt.

Door een dienst(en) in te plannen , erkent de klant/patiënt dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

In de algemene voorwaarden wordt met klant/patiënt bedoelt elke natuurlijke of rechtspersoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

In de algemene voorwaarden wordt met professional bedoelt elke andere koper dan hierboven onder klant beschreven.

Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H behoudt zich het recht de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, de laatste versie zal steeds de geldige versie zijn. Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H verplicht zich echter zich te houden aan de algemene voorwaarden die van kracht waren op het moment van uw bestelling of inplannen, boeken van uw afspraak/dienst(en).

Artikel 3 – Prijs

Alle vermelde prijzen worden uitgedrukt in EURO en steeds vrijgesteld van BTW (therapeutisch handelen) of inclusief BTW (diensten niet vrijgesteld van BTW) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


Alle prijzen zijn onder voorbehoud van technische fouten, typfouten en eventuele prijswijzigingen.
Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H behoudt zich het recht om prijzen van producten en diensten op elk moment te wijzigen. Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H verplicht zich echter om prijzen toe te passen die van kracht waren tijdens de bestelling, met uitzondering van typfouten of bij verkoop met verlies omwille van een technische fout buiten onze macht. Bij technische fouten, druk – en typfouten is Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H niet verplicht het product of dienst volgens de foutieve prijs te leveren of uit te voeren.

Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H behoudt zich het recht prijzen aan te passen van diensten naargelang de wijziging of aanpassing van de verzorging, behandeling die toegediend wordt. Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H verplicht zich echter de klant/patiënt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te informeren over de financiële gevolgen van een wijziging of aanvulling van een behandeling.

Alle diensten of producten zijn te betalen in de praktijk. Dit kan met volgende betalingsmiddelen: cash, payconiq of bancontact. Tenzij er op voorhand een voorschot werd gevraagd, dit kan worden betaald per overschrijving.
Wanneer er door overmacht of een technisch defect geen payconiq of bancontact beschikbaar is zal de klant per uitzondering de keuze krijgen om het bedrag van de dienst te betalen per overschrijving, de klant/patiënt krijgt hiervoor 3 kalenderdagen de tijd.

Alle andere verplicht door de klant/patiënt of professional te dragen taksen, belastingen, douane- of invoerrechten zijn niet in de prijs inbegrepen voor leveringen buiten België. Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H is in geen enkel geval aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en / of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.

Artikel 4 -Aanbod

De beschikbaarheid wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en de beschikbaarheid wordt telkens vermeld op het boekingsplatform met ’al geboekt of vrij (beschikbare uren)’. Desondanks is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H kan bij dergelijke fouten of vergissingen in het aanbod of beschikbaarheid niet aansprakelijk worden gesteld en binden Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H niet. Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H is betreft de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H verplicht zich echter de klant/patiënt steeds op de hoogte te brengen per e-mail wanneer Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H niet binnen een redelijke termijn of aan dezelfde prijs het product of dienst kan leveren. De klant/patiënt kan er vervolgens voor kiezen om zijn bestelling te annuleren of wijzigen op basis van de nieuwe informatie.

Artikel 5 – Annuleren

Afspraken, boekingen gemaakt zowel online op het boekingsplatform, als in de praktijk, telefonisch of per mail kunnen 24u op voorhand kosteloos geannuleerd, verplaatst of gewijzigd worden. Binnen de 24u behoudt Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H zich het recht een verzuimvergoeding aan te rekenen bij elke wijziging, verplaatsing of annulering van de geboekte afspraak/dienst. Deze verzuimvergoeding wordt bepaald afhankelijk van de geboekte, geplande dienst met als maximum het volledige bedrag van de geboekte, geplande dienst.
Bij een No Show (het niet komen opdagen van de klant/patiënt) tijdens de afspraak behoudt Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H zich het recht om het volledige bedrag in rekening te brengen.

Artikel 6 – Weigeren klant/patiënt

Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H behoudt zich het recht een klant/patiënt te weigeren of te blokkeren wanneer deze zich meermaals, met een minimum van 3 keer, niet aan de algemene voorwaarden heeft gehouden. Met uitzondering van het niet betalen of weigeren te betalen, indien er sprake is van uitstel van betalen behoudt Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H zich het recht hier gerechtelijke stappen voor te ondernemen en de klant/patiënt onmiddellijk te weigeren of te blokkeren.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H kan niet aansprakelijk gesteld worden voor reacties thv de huid, eventuele bijwerking of complicaties na het uitvoeren van een dienst.

U als klant/patiënt dienst Podologie ROOSENS KIRBY oftewel Roosens Kirby P&H telkens op de hoogte te brengen van uw gezondheidstoestand, medicatie gebruik of andere relevante medische informatie.